top of page
1. PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

               Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini constituie un program tradițional al Facultății de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, program ce funcționează de peste 40 de ani. Acest program de studii se adresează străinilor care nu cunosc limba română şi care doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare cu predare în limba română. El urmărește pregătirea studenților străini pentru învățarea limbii române și însușirea unor limbaje de specialitate, pentru ca aceștia să poată face față atât unor situaţii diverse de comunicare, în viaţa de zi cu zi, cât și cerințelor impuse de urmarea unor programe de studii în limba română. În primul semestru, studenții pornesc de la nivelul 0, urmând ca, la finalul semestrului I, competența lor de comunicare în limba română să se situeze la nivelul A2, iar, la sfârșitul anului universitar, nivelul atins să fie minim B1 (corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi).

Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini este un program de studii cu durata de un an universitar (cuprinde 28 de săptămâni de activitate didactică/an), fiind structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni, cu 25 de ore obligatorii pe săptămână, întregul program de studii totalizând 700 de ore de activitate didactică. Fiecare semestru este urmat de o sesiune de examene cu durata de 3 săptămâni.

             Numărul total de credite obligatorii ECTS al programului de studii este de 60, fiecare semestru având câte 30 de credite obligatorii. La acest număr de credite se adaugă 10 credite ECTS pentru examenul de finalizare a studiilor.

 

 

 

 

 

EXAMENUL DE FINALIZARE A PROGRAMULUI  PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ

PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

 

Programul de studii se finalizează printr-un examen de evaluare a competenţelor de limba română, corespunzător nivelul minim B1 prevăzut în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Derularea acestui examen este prezentată în Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a programului de studii Programul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini din Facultatea de Litere. Numărul de credite obținut în urma examenului de absolvire este de: 10 credite ECTS.

 
 
CERTIFICAREA STUDIILOR

Absolvenţilor programului de studii Programului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, care au promovat examenul de finalizare a studiilor, li se eliberează Certificatul de absolvire necesar pentru înscrierea în învăţământul universitar şi postuniversitar românesc.

Acest Certificat de absolvire, însoțit de un supliment descriptiv, se eliberează în conformitate cu legile în vigoare și procedurile interne ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Până la eliberarea certificatelor, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a programului de studii Programul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.​

2. CURSURI INTENSIVE DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STUDENŢII STRĂINI DIN PROGRAMUL DE MOBILITĂȚI ERASMUS+

Cursurile intensive de limba română se adresează studenţilor străini care vin să studieze, pentru un semestru sau pentru un an universitar, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul programului de mobilități academice Erasmus+.

Cursurile oferă studenţilor bursieri Erasmus posibilitatea de a dobândi cunoştinţe de bază de limba română, cunoştinţe de care vor avea nevoie în timpul perioadei de studiu în România.

Cursurile se organizează în octombrie – decembrie (semestrul întâi) şi martie – mai (semestrul al doilea).

Durată: 10 săptămâni (60 de ore: 6 ore/ săptămână).

Modalităţi de evaluare: examen scris.

Număr de credite: 5 credite ECTS.

 

Capture 1sem.PNG
Capture 2.PNG

 

TESTAREA CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA ROMÂNĂ
(pentru cetățenii străini care doresc să urmeze studii universitare sau postuniversitare în limba română, fără a frecventa cursurile anului pregătitor)

Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română

Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini asigură testarea cunoştinţelor de limba românăpentru orice candidat care doreşte să îşi verifice nivelul de cunoaştere a limbii române, fără a frecventa cursurile programului pregătitor. Testul verifică dobândirea, de către candidat, a următoarelor competenţe lingvistice: înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea limbii scrise, exprimarea orală, participarea la conversaţie, exprimarea scrisă.

În urma promovării testului, Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini eliberează Certificate de competenţă lingvistică pentru nivelurile A1, A2, B1, B2, C1, C2, în accord cu descriptorii de nivel prevăzuți în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, emis de Consiliul Europei.

Taxe de examinare:

– 80 RON pentru nivelurile A1, A2, B1

– 150 RON pentru nivelurile B2, C1, C2

Taxa se achită la BRD, în contul Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: RO68BRDE240 SV89534452400

bottom of page