top of page

Certificate de competenţă lingvistică pentru limba română

Pentru românii de pretutindeni, în vederea admiterii la studii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, testările lingvistice de limba română sunt gratuite. Pentru a participa la testare, candidații români de pretutindeni vor prezenta pașaportul și copia certificatului de naștere (tradus în română, dacă este cazul). Toate testările se vor desfășura în sala 102, Corp G, conform următorului orar:
Luni, 10 iulie - ora 15:00
Marți, 11 iulie - ora 15:00
Miercuri, 12 iulie - ora 15:00
Joi, 13 iulie - ora 10:00
Vineri, 14 iulie - ora 15:00
Sambata, 15 iulie - ora 15:00

 

Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini asigură testarea cunoştinţelor de limba română pentru orice candidat care doreşte să îşi verifice nivelul de cunoaştere a limbii române. Testul verifică dobândirea următoarelor competenţe lingvistice: înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea limbii scrise, exprimarea orală, participarea la conversaţie, exprimarea scrisă.

 

În urma promovării testului, se eliberează Certificate de competenţă lingvistică pentru nivelurile A1, A2, B1, B2, C1, C2, în acord cu descriptorii de nivel prevăzuți în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, emis de Consiliul Europei.

 

Taxe de examinare:

– 80 RON pentru nivelurile A1, A2, B1

– 150 RON pentru nivelurile B2, C1, C2

Taxa se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: RO68BRDE240 SV89534452400, cod taxă = 40 (taxă testare lingvistică).

 

Testările au loc la Catedra de limba română pentru studenți străini, corpul G, cu programare pe mail la adresele: conf.dr. Ludmila Braniște​(branisteludmila@yahoo.com), conf.dr. Iolanda Sterpu (i_sterpu@yahoo.com).

 

Relații suplimentare la Secretariatul Catedrei de limba română pentru studenți străini, corpul G, tel: 0040 232 201552.

rvices.

bottom of page